SERVIS

 • Záruční i pozáruční servis

  Provádíme záruční i pozáruční servis pohonů bran a vrat a také jejich komponentů.

 • Opravy celé řady závad

  Umíme opravit celou řadu závad, dokonce vyměnit prasklé pružiny sekčních vrat.

 • Opravy torzního systému

  Opravíme také většinu jednotlivých součástí torzního systému.

 • Nahrazujeme jednotlivé komponenty

  Jednotlivé komponenty lze ve většině případů bez problémů nahradit novými.

servis a opravy, výměna pružiny sekčních vrat

Provádíme záruční i pozáruční servis pohonů bran a vrat a také jejich komponentů. Umíme opravit celou řadu závad, např. vyměnit prasklé pružiny sekčních vrat.

Pružiny na garážová vrata jsou počítány přesně podle konkrétních parametrů daného typu garážových vrat. Vzhledem k tomu, že sekční garážová vrata se vyrábí na míru jsou i pružiny vždy originálem, který nelze zaměnit či nahradit „podobnou“ pružinou. Pokud pružina není přesně spočítána, dochází k přetížení pohonu a pravděpodobnost jeho zničení je vysoká. Rovněž manuální ovládání je problematické a celková životnost garážových vrat se výrazně sníží. Ne vždy je původní dodavatel či montážní firma schopna uspokojivě zajistit dodání správné náhradní pružiny. Na základě mnohaleté zkušenosti s výrobou sekčních garážových vrat jsme schopni dodat přesný ekvivalent původní torzní pružiny i v případě, že se jedná o starší typy garážových vrat, u kterých není možné zjistit výrobce. Pomocí speciálního počítačového programu můžeme pružinu přepočítat a získat tak novou pružinu naprosto shodných parametrů, kterou lze vyrobit z materiálu dostupného v EU.

Také většinu ostatních částí torzního systému a dalších komponentů lze ve většině případů bez problémů nahradit novými, vyhovujícími evropským normám.