Garomax, s.r.o.
Servis vrat a pohonů 1/4Servis vrat a pohonů 2/4Servis vrat a pohonů 3/4Servis vrat a pohonů 4/4

Servis pohonů vrat, Servis pohonů bran, Pozáruční servis - Pružiny na sekční garážová vrata

Kvalitní sekční garážová vrata, která jsou správně namontována bývají velmi málo poruchová a fungují dlouhodobě a spolehlivě. Prasklá pružina garážových vrat bývá příčinou poruchy po mnoha letech provozu. Jedná se o poruchu vzniklou únavou materiálu v důsledku opotřebení. Kvalitní sekční garážová vrata mívají pružiny dimenzovány na 10-15 tisíc cyklů otevření a zavření, což při běžném provozu vydrží 10 - 15let. 

Pružiny na garážová vrata jsou počítány přesně podle konkrétních parametrů daných garážových vrat. Vzhledem k tomu, že sekční garážová vrata se vyrábí na míru jsou i pružiny vždy originálem, který nelze zaměnit či nahradit „podobnou“ pružinou. Pružina vyvažuje vratové křídlo,tak aby s ním pohon mohl pohybovat, pokud pružina není přesně spočítána, dochází k přetížení pohonu a pravděpodobnost jeho zničení je vysoká. Rovněž manuální ovládání je problematické a celková životnost garážových vrat se výrazně sníží. Ne vždy je původní dodavatel či montážní firma schopna uspokojivě zajistit dodání správné náhradní pružiny. Na základě mnohaleté zkušenosti s výrobou sekčních garážových vrat jsme schopni dodat přesný ekvivalent původní torzní pružiny i v případě, že se jedná o starší typy garážových vrat, u kterých není možné zjistit výrobce. Také pro garážová vrata nepocházející z Evropy např. garážová vrata Garaga či garážová vrata Ideal Door, jejichž pružiny není možné v EU zakoupit, máme řešení.

Pomocí speciálního počítačového programu můžeme pružinu přepočítat a získat tak novou pružinu naprosto shodných parametrů, kterou lze vyrobit z materiálu dostupného v EU. I většinu ostatních částí torzního systému a dalších komponentů lze ve většině případů bez problémů nahradit novými, vyhovujícími evropské normě EN 13241-1.

Zajišťujeme rovněž servis vjezdových bran a bránových pohonů LiftMaster. Většinu náhradních dílů k pohonůmvrat a bran držíme skladem, tudíž servisní zásah většinou nebývá prodlužován o dobu objednání jednotlivých dílů.

 

Typ pro vás: zasekla se vám sekční garážová vrata v poloze otevřeno a nelze s nimi pohnout ani nahoru ani dolů ? Pak pravděpodobně zareagovaly pojistky proti prasknutí pružin. Pokud skutečně došlo k prasknutí pružiny, pak volejte nám pro odborný servis. S garážovými vraty v žádném případě nemanipulujte, jinak se vystavujete riziku pádu vrat.

Pokud však některá z pojistek zareagovala pouze v důsledku únavy pružiny, odborný servis dorazí zítra a vy potřebujete zavřít na noc svá garážová vrata, může Vám pomoci jednoduchý návod viz. obr. níže.

Při běžném provozu pružina garážových vrat svým tahem udržuje pojistku v poloze A (obr.1), čímž zajišťuje volný chod rohatky upevněné na torzní hřídeli. Pokud dojde ke ztrátě tahu (prasknutím či únavou) pojistka se překlopí do polohy B (obr. 2) a zabrání tak případnému pádu garážových vrat. Nejdříve pohledem zkontrolujte, zda nedošlo k prasknutí ani jedné pružiny, kterými jsou sekční garážová vrata vybavena. V případě že ne, zkontrolujte pojistky jednotlivých pružin garážových vrat. Pokud je některá pojistka v poloze B je nutno odpojit garážová vrata od motoru, mírně nadlehčit celá garážová vrata rukou, pojistku překlopit zpět do polohy A a pomalu pustit garážová vrata zpět. Následně nevyjíždějte s garážovými vraty až do horní polohy a objednejte odborný servis, aby pružiny garážových vrat seřídil.

           Odblokování pojistky garážových vrat                                        Odblokování pojistky garážových vrat                                  Odblokování pojistky reálný pohled

                          obr.1                                                           obr.2                                                                       obr.3

 

Na obrázku č.3 je zobrazena novější varianta pojistky.

                   

Pokud si nejste 100% jisti, zda se jedná o tuto závadu, kontaktujte raději odborný servis.Levný servis bran - Rychlý servis pohonů garážových vrat - Pozáruční servis pohonů