Garomax, s.r.o.
Stavební příprava garážových vrat 1/4Stavební příprava garážových vrat 2/4Stavební příprava garážových vrat 3/4Stavební příprava garážových vrat 4/4

Garážová vrata - Stavební příprava garážových vrat

Garážová vrata - instalace garážových vrat - stavební připravenost

Konkrétní stavební připravenost stanovuje technik při osobní návštěvě místa instalace garážových vrat. Obecné zásady jsou uvedeny níže.

         stavební příprava garážových vrat

 

S                      = světlá šířka otvoru

H                      = světlá výška otvoru

OH                   = volný prostor nad (nadpraží)

LO / PO            = boční volný prostor (levé ostění / pravé ostění)

D                     = instalační hloubka

-  Pro instalaci garážových vrat je nutný hotový, začištěný stavební otvor.

-  V ideálním případě také dokončené vnitřní omítky (zamezí se tak následnému vniknutí prachu a nečistot do pojezdů vrat)

- Podlaha může být dokončena po instalaci garážových vrat, v každém případě musí být garážová vrata v místě dosednutí dokonale vodorovná (ve směru zprava do leva).

- Musí být zachována rovinnost stěn a podlahy

Zásuvka pro pohon vrat: Pro pohon garážových vrat je nutné zajistit zásuvku 230V, 6A. Ta by měla být umístěna ve stropě cca 300mm od osy vrat na libovolnou stranu. Vzdálenost zásuvky od překladu závisí na výšce vrat a typu pohonu. Orientační kóty jsou 3200mm, 3500mm nebo 4000mm. Přesnou vzdálenost stanoví technik na základě konkrétní situace.

Ovládání garážových vrat tlačítkem: Tlačítko slouží k ovládání vrat v případě, že není k dispozici dálkový ovladač. Některé typy pohonů se dodávají včetně prosvětlených ovládacích tlačítek či multifunkčních ovládacích panelů. Jinak je možné použít jakékoliv impulsní tlačítko. K tlačítku (pokud má být instalováno) je nutné zajistit el. vedení 2 x 0,5 od místa zásuvky pohonu k místu instalace tlačítka (nejčastěji u vrat či zadních příchozích dveří do garáže).

Bezpečnostní fotobuňky: Fotobuňky se umisťují proti sobě cca 300mm nad zemí. Slouží k monitorování prostoru pro garážová vrata. V případě, že je v otvoru překážka zabrání zavření vrat. Ke každé fotobuňce (pokud mají být instalovány) je nutné zajistit el. vedení 2 x 0,5 od místa zásuvky pohonu k místům instalace jednotlivých fotobuněk.

Sekční garážová vrata - co byste měli vědět.....

1) porovnání materiálů pro garážová sekční vrata

Na základě dlouholetých zkušeností s výrobou a vývojem orientovaných na sekční garážová vrata Vám níže nabízíme několik zajímavých typů jak dosáhnout nezávislého a přitom velice čitelného srovnání pro nákup kvalitních a stále levných garážových vrat od různých výrobců. Důležitým kritériem je porovnání materiálů, ze kterých jsou garážová vrata vyrobena. Všechna garážová sekční vrata jsou v podstatě složena ze čtyř hlavních pilířů :  

a) z vratových panelů neboli sekcí, 

b) z nosných vodících prvků, jimiž jsou svislé a vodorovné vodící dráhy, 

c) z pružinového systému 

d) z kování, jenž představují panty kolečka apod.

  • ad a) Hlavním parametrem vratového panelu je jeho tloušťka. Ta reprezentuje nejen tepelně izolační schopnost jakou garážová vrata disponují, ale také hlavně celkovou bytelnost a odolnost sekčních garážových vrat proti nežádoucímu vniknutí. Panel je konstruován jako sendvič s přerušeným tepelným mostem. Tloušťky panelů se pohybují v rozmezí od 20 mm (minimum) do 40 mm (bytelný panel s vynikající izolační schopností) 

  • ad b) Dostatečná pevnost vodících drah zajišťuje dlouhodobý bezchybný provoz pro každá  garážová vrata. Dráhy jsou vyrobeny z ocelového pozinkovaného plechu v tloušťkách 1mm, 1,5mm a 2mm. U drah ze slabšího materiálu může docházet k jejich deformaci, vyvracení a následnému poškození koleček a stranových pantů.
  • ad c) Pružinový systém zajišťuje pro sekční garážová vrata optimální vyvážení. Jeho správná funkce zvyšuje životnost pohonu, který garážová vrata pohání a také umožňuje bezproblémové manuální ovládání vrat pokud pohon není použit. Sekční vrata mohou být vybavena buď extenzními nebo torzními pružinami. Životnost pružin je dána počtem cyklů otevření a zavření, na který jsou počítány a také jejich povrchovou úpravou (bez povrchové úpravy,  pozinkování,  brokování).
  • ad d) Panty, kolečka a zejména nosné spodní či horní úchyty by měly být dostatečně masivní, aby nedocházelo k jejich deformaci a možnému uvolnění (event. pádu) vratového křídla. Kolečka by měla být vybavena valivými ložisky. Stranové panty by neměly postrádat možnost aretace. Standardní materiál pantů je ocelový pozinkovaný plech o tloušťce 2,5mm.

 

I ta nejlevnější garážová vrata mohou být dle objektivního srovnání použitých materiálů v bodě 1) poměrně kvalitním výrobkem, avšak při výběru je nutné brát v úvahu také další faktory uvedené v bodě 2).

 

2) dostupnost a cena náhradních dílů

Nezanedbatelnou kapitolou při výběru garážových vrat je také dostupnost a cena náhradních dílů. V případě, že dojde k mechanickému poškození je nutno garážová vrata v relativně krátkém čase dát znovu do provozu. 

 
Kontakty

Garomax, s.r.o.
OSOBNÍ SHŮZKU NUTNO DOHODNOUT PŘEDEM. DĚKUJI.

Telefon: +420 776 144 449
Fax: +420 222 361 251
E-mail: garomax@garomax.cz

Petýrkova 1966
148 00, Praha 4

Sídlo firmy: Garomax, s.r.o.
Dědinova 1986/12
Praha 4, 148 00